2012-05-12

Satsa trängselskatten på kollektivtrafiken

Den som bor på Södermalm och tar bilen till jobbet på Kungsholmen bidrar, precis som alla andra bilister, till trängseln på gatorna – men har hittills sluppit att betala trängselskatt. Trängselskatten är ju tänkt att påverka människors val av transportmedel genom att sätta en prislapp på det som bidrar mest till trängseln i stan, det vill säga bilresan. Då är det lite konstigt att detta ekonomiska styrmedel inte tillämpas även för den som enbart kör runt i innerstaden.


Folkpartiet har kommit fram till att trängselskattesystemet i Stockholm bör utvecklas. I det nya trafikprogram som presenterades igår föreslår vi dels att det införs skattesnitt även i innerstaden, dels att taxan görs mer flexibel. Maxavgiften är idag 20 kr, och den har legat stilla sedan skatten infördes 2007. Det är rimligt att den höjs när rusningstrafiken är som tätast. Samtidigt bör ett maxbelopp finnas kvar, framför allt för att inte nyttotrafiken ska drabbas orimligt hårt. Vi tror att dessa åtgärder är nödvändiga för att Stockholm även i framtiden ska vara en stad där trafiken funkar och där bilarna faktiskt kommer fram, i stället för att stå stilla i köer.

Utöver detta bör trängselskattens konstruktion ses över. Idag är det just en skatt, som tillfaller staten. Folkpartiet anser att detta bör förändras så att skatten i stället blir en avgift, som tillfaller Stockholmsregionen. För detta krävs en lagändring. (Självklart ska motsvarande gälla för andra regioner i Sverige, som inför trängselskatt.)

Intäkterna från de nuvarande tullstationerna runt Stockholms innerstad är låsta för att finansiera Förbifart Stockholm. Denna överenskommelse måste förstås stå fast även om skatten förvandlas till en regional avgift. Däremot bör intäkterna från de nya tullstationerna – i innerstaden och, varför inte, på Essingeleden – kunna användas oavkortat för satsningar på kollektivtrafiken. Ett eventuellt byggande av den nya Österleden bör, som jag skrev igår, villkoras av att den finansierar sig själv via avgifter.

Media:
SVT ABC1, SVT ABC2, TV4 Stockholm

Läs även:
Lotta Edholm (FP): Nytt trafikprogram för Stockholm
Rasmus Jonlund (FP): En stad där fler kan röra sig
Madeleine Sjöstedt (FP): Nytt trafikprogram för Stockholm 


Uppdatering 8/7 2013:
DN skriver om trängselskatten. Liberala Studenter, Anna Starbrink och Birgitta Rydberg bloggar.

Inga kommentarer: