2010-07-22

Resten vet vi...

"Våren 2009 erbjuder Lundsberg eleverna en inspirerande föreläsningsserie som ytterligare ska betona vikten av 'de mjuka värdena miljö, etik, moral etc'. Föräldern Johan af Donner, tidigare chef på Röda Korset [...] tar själv hand om den första föreläsningen."
Ur Björn af Kleens läsvärda bok Jorden de ärvde. Undrar om af Donner anser att bedrägeri mot insamlingsorganisationer omfattas av de "mjuka värden" han talade om inför sonens skolkamrater?

Inga kommentarer: