2009-04-21

Inifrån Skatteverket, del CLXXVI

Med syfte att göra det enkelt, roligt och lönsamt att driva företag så har regeringen lovat att arbeta för förenklade regelverk. Så här står det på Näringsdepartementets hemsida:
Målet för regeringens regelförenklingsarbete är att företagens administrativa kostnader för samtliga statliga regelverk ska minska med minst 25 procent till hösten 2010. Regeringens syfte är också att regelförenklingsarbetet ska leda till en märkbar förändring i företagens vardag.

Regelgivare bör ha det mindre företaget som referens när regelverk utformas. Ett enkelt, ändamålsenligt och lättförståeligt regelverk för små företag fungerar också i allmänhet väl för det stora företaget.

Regelförenkling är en av regeringens insatser för att främja fler jobb och växande företag.
Ansvarig myndighet för regelförenklingen är Tillväxtverket (f.d. Nutek), och det har till och med tillsatts ett särskilt Regelråd, som bl.a. ska granska förslag till nya och ändrade regler.

Hur väl regeringen lyckats i sina ambitioner kan man diskutera. Merit Wager är en utav många egenföretagare. Hon har gett sig i kast med att läsa igenom Skatteverkets broschyr Skatteregler för enskilda näringsidkare. På 55 sidor förklaras de skatteregler som egenföretagarna förväntas behärska. Eller, rättare sagt, en del av reglerna. På bloggen egenforetagarna.se uppmanar Merit Wager politikerna att läsa igenom broschyren och "tala sedan om ifall den lockar eller avskräcker människor från att starta eget!"

Merits fråga behöver inte vänta på svar. Dessutom ska man tänka på att skattereglerna bara är ett av alla hinder som företagen stöter på. Därtill kommer alla övriga regelverk som de ska stångas mot - tillstånd, miljöregler, lokalanpassningar, arbetsgivarregler och gud vet allt. Maud Olofsson och hennes regelförenklingsprofeter har onekligen en del att ta tag i.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Självklart har hon en poäng i detta. Däremot lever hon lite "upp i det blå" i andra frågor. Ex. så är en av föreningens mål att avskaffa egenavgifterna, man bara ska betala 30% skatt på nettot.

Frågan är då om hon med det även vill att de med enskild firma inte ska ha rätt till sjukpenning, föräldrapenning och framtida pension?? Är ju det som borde bli konsekvensen av det hela. Man ska ju inte ha rätt till något som man inte betalar för.......

Jesper Svensson sa...

Anonym - Förvisso. Men varför inte låta nystartade egenföretag t.ex. slippa egenavgifterna första året? Det kan man ju se som ett slags "starta eget-bidrag" som hjälper tills man fått lite bättre koll på inkomster och utgifter?