2009-04-19

Inifrån Skatteverket, del CLXXV

Den 1 juli införs nya regler för ROT-avdrag. I stället för att kunderna får ansöka om skattereduktion i sin deklaration vältrar man över ansvaret på företagen, som förväntas dra av halva arbetskostnaden på fakturan och sen begära resten från Skatteverket.

Tanken är förstås att öka den stimulerande effekten i och med att kunderna slipper vänta på ROT-återbäringen till nästa deklaration. Men konsekvensen blir en ökad adminstrativ börda på företagen, samt en större risk - om kunden redan utnyttjat hela sitt ROT-avdrag finns risken att Skatteverket nekar att betala ut ROT-pengarna.

- Risken är att vi byggare och snickare drar oss för att jobba mot en privatperson när vi ska ligga ute med pengarna. Och då kommer folk att ta en svartjobbare lik förbannat, säger Eive Nilsson, som arbetar på ett byggföretag i Göteborg (G-P den 17 april).

För att komma från en regering som säger sig jobba för enklare regler för företagen så verkar utformningen av ROT-avdraget vara resultatet av ett totalt hjärnsläpp.

3 kommentarer:

Andreas sa...

Fattar inte varför man inte löste det på följande sätt. Efter att köparen har betalt fakturan så skickar han en ansökan till SKV och får sedan utbetalningen till det bankkonto som är reg. i skattekontot.

Har köparen redan utnyttjat sin maximala reduktion så blir det såklart ingen mer utbetalning. Rättvist och bra eftersom köparen om någon borde vara den som har bäst koll (förutom SKV) över redan utnyttjat belopp.

Har tidigare varit kritisk till att politiker är så "sega". Allt ska dras i långbänk, utredas etc. innan de kommer till beslut. Sedan Alliansen kom till makten tycker jag dock de har visat konsekvenserna över att ta för snabba och ogenomtänkta beslut ibland.

vr sa...

Ja, det är fantastiskt mycket enklare. Då blir det ju inte direkt krångligt för någon.

Jesper Svensson sa...

Andreas - Jag har också tänkt i de banorna. Tycker det vore rimligare att den administrativa bördan läggs på den som blir minst "drabbad", dvs. i det här fallet kunden (som antagligen bara har ett par ROT-avdrag om året, medan hantverkarna måste hantera hundratals).