2007-02-11

Facket begär underkastelse

Säkert har det korkats upp sprit i en och annan Handelsavdelning de senaste dagarna. Facket har ju lyckats knäcka en företagare, och det måste ju firas.

Ni känner till storyn. Sofia Appelgren försökte driva en salladsbar i Göteborg. Hennes personal ville inte vara med i facket. De fick ändå villkor som var lika bra eller bättre än i kollektivavtalet. Det brydde sig inte facket om. De försatte salladsbaren - Wild 'n' Fresh - i blockad. Stöddiga fackmafiosos blockerade entrén till salladsbaren och gjorde tillvaron jävlig för Sofia Appelgren och hennes personal.

Nu orkar inte Sofia Appelgren längre. Hon säljer salladsbaren. Facket har knäckt henne. PJ Anders Linder skriver träffande i SvD idag om den fackliga mentalitet som kommit till uttryck i Wild 'n Fresh-blockaden:
Attityden har inte varit att man ska försöka hitta en bra gemensam lösning och respekten för vad företagens anställda tycker har varit minimal. Man har begärt underkastelse. Punkt slut.
Facken respekterar inte människors fria vilja. De respekterar inte att vissa inte vill vara med i deras förening. De kan inte acceptera att det finns människor som klarar sig på egen hand, utan en dyr facklig dadda. Fackets agerande är avskyvärt och respektlöst. Det måste leda till förändringar i lagstiftningen, så att fackets blockadrättigheter kan proportionalitetsprövas.

Centrum för rättvisa har under hela resans gång stöttat Sofia Appelgren. Centrum för rättvisa är en stiftelse som värnar att individers fri- och rättigheter skyddas och stärks i Sverige. De värnar den enskildes rätt mot offentliga rättsövergrepp från EU, stat och kommun – men också mot särintressen när dessa på ett otillbörligt sätt gynnas av det allmänna på enskilda människors bekostnad. Centrum för rättvisa gör en viktig insats - stöd dem gärna!

Inga kommentarer: